Warszawa – Praga Południe – Kamienica M.Paca 19

Ludwika Michała Paca 19 – kamienica mieszkalna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny należała do Stanisława Łączaka W 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta przeszła na własność miasta.

[https://www.twoja-praga.pl/]

Kamieniczka posiada liczne ślady po ostrzale z broni małokalibrowej na swym licu pochodzące z okresu zajmowania Pragi we Wrześniu 1944 roku.