Warszawa – Praga Północ – Kamienica Targowa 22

Wiadomo mi że w ów kamienicy od 25.04.1946 działała szkoła powszechna przy Wojewódzkim Komitecie Żydowskim w Warszawie. Na ul.Targowej 22 panowały lepsze warunki lokalowe niż w poprzednim miejscu. Budynek był wyposażony w świetlicę, bibliotekę i stołówkę. W tym czasie patronat nad szkołą objęło Żydowskie Towarzystwo Kulturalne z New Haven. Na przełomie lutego i marca 1947 r. szkołę przeniesiono w inną lokalizacje. Dzisiaj, jak zresztą większość przedwojennych budynków na Pradze Północ jest w nie najlepszym stanie technicznym…