Warszawa – Praga Południe – Grochów – Kamienica Krypska 31

Ulica Krypska 31 – kamienica mieszkalna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Piętrowa kamienica w narożniku ulic: Krypskiej i Igańskiej została wzniesiona przed 1939 rokiem.

Tuż przed wybuchem wojny kamienica należała do Tomasza Kalińskiego.

W październiku 1944 roku w kamienicy uruchomiono Filie I Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Handlowego kierowanej przez zastępcę dyrektora T. Rudowskiego.

W 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta nieruchomość przeszła na własność miasta. Od 1946 roku szkoły zostały przekształcone w II Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe im. Tadeusza Kościuszki. Od około 1962 roku do około 2007 roku w kamienicy swoją siedzibę miała V Czytelnia Naukowa, Wypożyczalni nr 19, Wypożyczalni Kompletów Ruchomych.

Obecnie od nieruchomość stoi opuszczona.