Warszawa – Praga Północ – Kamienica Strzelecka 10A

Ulica Strzelecka 10A – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica zastała wzniesiona w latach 1936-1937 według projektu inż. arch. A. Paprockiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Tuż przed wybuchem wojny należała do Józefa Michalaka. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

Według Jerzego Kasprzyckiego, Michalakowie mieli pobudować się za pieniądze jednego z członków rodziny, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i stamtąd nadsyłał fundusze.

[http://www.twoja-praga.pl/]

Trzypiętrowa kamienica wzniesiona została w połowie lat 30 według projektu  A. Paprockiego, dla rodziny Michalaków. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych, podpiwniczenie i jeden lokal użytkowy. W okresie reżimu komunistycznego budynek został zajęty przez funkcjonariuszy NKWD.                Część mieszkańców została wykwaterowana całkowicie ze swoich mieszkań, do pozostałych dokwaterowani zostali funkcjonariusze aparatu represji. W piwnicach zorganizowany został podręczny areszt (dowodzą tego drzwi z wyciętymi wizjerami), który funkcjonował tam z całą pewnością przynajmniej w pierwszej połowie 1945 roku o czym świadczą inskrypcje w piwnicach pozostawione tam przez przetrzymywane tym okresie osoby (zdjęcia w załączniku). Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, to jednak nie stanowi należytej ochrony dla miejsca naznaczonego męczeństwem działaczy podziemia niepodległościowego oraz obywateli Polski.

[http://www.kolekcjonerzyczasu.pl/]