Warszawa – Praga Północ – Kamienica Mała 7

Ulica Mała 7 – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1908-1909 dla Stanisława i Leokadii Rabeckich. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był Radzisław Rabecki.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]