Warszawa – Praga Północ – Kamienica Ząbkowska 9

Ulica Ząbkowska 9 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1869-1870. Posiada kilka lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy w przyziemiu. Przed 1939 rokiem należała do Fanny Ajzensztadt.

W 1945 roku nieruchomości przeszły na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]