Chłopy (Zachodniopomorskie)

Chłopy (kaszb. Borowô) – nadmorska wieś letniskowa w północno-zachodniej Polsce, na Wybrzeżu Słowińskim, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno. Według danych z 2006 roku wieś posiadała 223 mieszkańców. Nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko „Chłopy 214” o długości 100 m, przy wejściu od ul. Portowej. W 2012 r. kąpielisko Chłopy spełniało wytyczne wymogi jakościowe dla wody w kąpielisku Unii Europejskiej. Wieś posiada zachowany tradycyjny układ rybackiej osady wraz z domami z XIX wieku ozdobionymi ludowymi malowidłami. Układ wsi tworzy 9 ulic. Dzisiejsza wieś znajduje się w miejscu datowanej już w XIII wieku osady słowiańskiej Borowo (nazwa wywodząca się od ówczesnych rozległych borów. Do 1945r. poprzednią niemiecką nazwą miejscowości było Bauerhufen. Polską nazwę Chłopy wprowadzono urzędowo w 1948 r. Atrakcją Chłopów jest przystań rybacka, gdzie kutry są wciągane na brzeg, a w boksach rybackich sprzedawane są ryby.Gmina Mielno utworzyła jednostkę pomocniczą sołectwo Chłopy, które obejmuje jedynie wieś Chłopy. Mieszkańcy wsi wybierają sołtysa oraz radę sołecką, składającą się z 3 do 7 osób. W 1994 r. w Chłopach utworzono przystań morską dla rybaków. Przystań obejmuje dalbę wyciągową, plażę do bazowania łodzi oraz akwatorium o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu. Dostęp do przystani i jej nadzór zapewnia Urząd Morski w Słupsku.Najbliższa placówka pocztowa mieści się w Sarbinowie.

[Wikipedia]