Warszawa – Praga Północ – Kamienica Brzeska 9

Ulica Brzeska 9 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

 Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1900 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalne oraz dwa lokale usługowe zlokalizowane w przyziemiu kamienicy. Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem była Helena Dąbrowska. Wiosną 1944 roku mieszkaniec kamienicy Antoni Korbut wzniósł na podwórku kapliczkę maryjną. W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 9 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

W grudniu 2010 roku na frontowej kamienicy pojawiło się 18 kolorowych tekturowych plansz zasłania puste otwory mocno zrujnowanego budynku, który kiedyś był…szkołą. Ta właśnie lokalizacja – pierwszej, uruchomionej po wojnie podstawówki zadecydowała o nieprzypadkowym umiejscowieniu kampanii opisującej codzienność na Pradze okiem dziecka. Pomysłodawcami i wykonawcami tej instalacji byli uczniowie z praskich szkół podstawowych, które namalowały to, co – ich zdaniem – przeszkadza i zagraża w ich dzielnicy. Mogliśmy zobaczyć protest przeciw pijaństwu, przeklinaniu czy niszczeniu zieleni. Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

 [http://www.twoja-praga.pl/]

 

 Przed prawie stu laty działały na ulicy Brzeskiej nieduże trzy jednoklasowe szkoły miejskie  w tym męska na Brzeskiej 9.