Warszawa – Praga Północ – Kamienica Kępna 6

Ulica Kępna 6 – kamienica mieszkalna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1910 roku dla Teodora Szwerina. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych. Tuż przed 1939 rokiem jej właścicielami byli Ludwik Seweryn, Stanisław, Roman, Edmund i Maria Lenartowicz. Najprawdopodobniej w okresie II wojny światowej mieszkańcy zbudowali w podwórzu kapliczkę.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Od 2014 w znajdującym się na podwórku budynku dawnej masarni działa Stowarzyszenie Teatralne Remus.

Kamienica przy Kępnej 6 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]