Warszawa – Rembertów – Internat ASGWP

Dzisiejszy „Internat nr 2” na akademii to nic innego jak dawny internat dla studentów ASGWP wybudowany jeszcze w latach siedemdziesiątych.