Warszawa – Rembertów – Dom Chruściela 40

Obiekt już nie istnieje to po pierwsze. Zburzony w roku 2017. Był to przedwojenny pawilon mieszczący 2 sklepiki, to po drugie. Może się wydawać iż był on przedwojenną własnością semicką, to po trzecie. Tyle o ów obiekcie…