Warszawa – Filtry – Kamienica Lindleya 14A

Kamienica przy ulicy Williama Lindleya 14A powstała w 1938 roku według projektu Lucjana Korngolda.

Przedstawia charakterystyczną dla architekta kompozycję fasady, opartą na wyraźnej osi symetrii przechodzącej przez środek elewacji i lekko cofniętych w stosunku do głównej płaszczyzny loggiach. Poprzecinaną nitkowaniami elewację pokryto tynkiem mineralnym imitującym kamień.

Efektownie podcięte przyziemie odwołuje się do ówczesnych zasad kompozycji nowoczesnej architektury, pozostawiając funkcję nośną centralnej części fasady smukłemu słupowi. Wnętrza nie prezentują się zbyt okazale – lata zaniedbań zatarły ich pierwotny charakter.

Jedynym świadkiem dawnej świetności wydają się mosiężne klamki z firmy braci Lubert, zdobiące lśniące od lakieru drzwi.

[Facebook\ Modernizm Ochoty]

Od przodu na kamienicy można też zwrócić uwagę na liczne zaklejone ślady po pociskach widoczne na kamiennym licu budynku pochodzące z walk powstańczych w 1944 roku