Warszawa – Praga Północ – Kamienica Szwedzka 35

Ulica Szwedzka 35 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych.
Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami był Ludwik Wojewski.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Kamienica przy Szwedzkiej 35 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]