Warszawa – Praga Południe – Grochów – Kamienica Grenadierów 39

Ulica Grenadierów 39 – kamienica mieszkalna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Piętrowa kamienica w narożniku ulicy Grenadierów i Spalinowej został wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych i jeden lokal usługowy. Tuż przed wybuchem wojny należała do Józefa Rymszy.  Nieuszkodzona w czasie II wojny światowej, przeszła w 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]