Warszawa – Powiśle – Zespół Szkół nr 69 – szkoła podstawowa i gimnazjum ulica Drewniana 8

Zespół Szkół nr 69 – szkoła podstawowa i gimnazjum w Warszawie przy ulicy Drewnianej 8.
Dnia 6 września 1856 roku właścicielem posesji nr 2821 jest Idzi Sikorski. Otrzymuje on pozwolenie na osztachetowanie gruntów od wału ochronnego Wisły do ulicy Dobrej. Prawie 11 lat później czyli 16 stycznia 1867 roku właścicielem posesji i nieruchomości nr 2821 jest Edward Przybylski. Nabył on całość za sumę 3900 srebrnych rubli. Po ponad 38 latach został znaleziony zapis z dnia 1 czerwca 1905, gdzie właścicielem jest już Magistrat Miasta Warszawy, który przeznaczył ten teren na budowę szkoły elementarnej niższego szczebla. O budowę szkoły walczył doktor Henryk Polak – higienista, założyciel Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Chciał on przeprowadzić dzieci z ciasnych szkółek i stworzyć lepsze warunki nauki. W 1906 roku wybudowano gmach szkoły zaprojektowany przez słynnego architekta Henryka Juliana Gaya. Był to drugi w takim kształcie budynek szkolny. Pierwszym budynkiem był gmach dzisiejszego Liceum nr VIII im. Władysława IV na Pradze. Początkowo ulokowano tu aż 20 szkół jednoklasowych. Nauka wszystkich przedmiotów odbywała się w języku rosyjskim. W czasie pierwszej wojny światowej szkoła przeszła w ręce nauczycieli Polaków. Kwestią zasadniczą stała się powszechność nauczania na szczeblu podstawowym. Pierwszy program oświatowy wprowadził zasadę szkoły tolerancyjnej, ze świeckimi nauczycielami, w której duchowni prowadzą tylko naukę religii. Zlikwidowane zostały szkoły jedno i dwuklasowe, a ich miejsce zajęła szkoła miejska.

Rok 1915
Szkoła miejska
Lata 1920 – 1929
Szkoła Miejska nr 34 – męska
Szkoła Miejska nr 37 – męska
Szkoła Miejska nr 41 – żeńska
Lata 1930 – 1933
Miejska Szkoła Powszechna nr 34 licząca 7 oddziałów
Miejska Szkoła Powszechna nr 37 licząca 7 oddziałów
Miejska Szkoła Powszechna nr 41 licząca 7 oddziałów
Miejska Szkoła Powszechna nr 86 licząca 7 oddziałów
Szkoła Miejska Dokształcająca nr 6 (wieczorowa)
Od jesieni 1939 roku do jesieni 1941 roku
Niemcy okupują gmach szkoły (mieszczą się tu koszary).
Od jesieni 1941 roku do 1943 roku
Szkoła Podstawowa nr 34
Od jesieni 1943 roku do 1944 roku
Niemcy ponownie zajmują gmach szkoły.
Od marca 1944 roku
Szkoła Podstawowa (brak danych o numerze).
Lata 1946-1947
Dołącza kolejna wieczorowa szkoła dla pracujących (ukończyło ją 33 uczniów)
1948 rok
Powstaje Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 27.
Lata 1950-1951
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 27 staje się pełną szkołą jedenastoletnią. Przeprowadza pierwszy egzamin maturalny.
Lipiec 1952 rok
Rozpoczyna się odbudowa sali gimnastycznej
Do marca 1958
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 27 przenosi się na ul. Karową 18a.
1958-1970
Szkoła Podstawowa nr 34
Szkoła dla Pracujących nr 7
12 stycznia 1963
Wmurowano od strony ulicy Dobrej tablicę upamiętniającą rozstrzelanie rannych Powstańców.
1965-1971
Zasadnicza Szkoła Handlowa dla Pracujących Stołecznego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Przemysłowymi.
1968 rok
Szkoła Podstawowa nr 34 zmienia siedzibę. Przenosi się do nowego budynku przy ul. Kruczkowskiego 12.
październik 1973 rok
Szkoła staje się siedzibą Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Piotra Maszyńskiego.
1968-1976
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 8.
1973-1975
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15
9 maja 1983 r.
Wpisanie budynku do rejestru zabytków.
31 maja 1983 r.
Nadanie szkole imienia Stanisława Staszica.
15 listopada 1996 r.
Uroczyste obchody 90-lecia szkoły.

[Wikipedia]