Warszawa – Praga Północ – Kamienica Wileńska 5

Ulica Wileńska 5 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Czteropiętrowa kamienica z oficynami została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe w przyziemiu. 
Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Mendel Lipsztand. 
Najprawdopodobniej w okresie okupacji na podwórku wzniesiono kapliczkę maryjną.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
W latach 1974-1975 zostały wydane trzy decyzje o zagrożeniu budowanym a tym samym konieczności wykwaterowania mieszańcowy.
10 kwietnia 2017 roku zawaliła się klatka schodowa kamienicy. Z uwagi, iż budynek nie był zamieszkany nie było osób poszkodowanych.

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]