Warszawa – Praga Północ – Kamienica Środkowa 27

Ulica Środkowa 27 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Czteropiętrowa kamienica w narożniku ulicy Środkowej i Kowieńskiej została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i kilka lokali użytkowych.Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości byli Szyja Abramowicz, Szejna Orzechowska, Ignacy i Felicja Kornberg.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

Kamienice przed wojną posiadała adres Kowieńska 4.

[http://www.twoja-praga.pl/]

Na elewacji budynku widoczne są ślady po kulach które zostały wystrzelone przeciwko Niemcowi podczas zajmowania warszawskiej Pragi przez wojska polsko-radzieckie we wrześniu 1944 roku.