Warszawa – Mirów – Fabryka Wyrobów Żelaznych Duschik i Szolce

Fabryka Wyrobów Żelaznych Duschik i Szolce

 

Fabryka została założona przez Józefa Duschika w 1875 r.

O lokalizacji zdecydowało sąsiedztwo dwóch browarów: Haberbuscha i Junga, którym fabryczka dostarczała maszyn i elementów wyposażenia (m.in. kotły) do wyrobu piwa. Od 1903 r. w tym miejscu mieściła się fabryka mechaniczna „Stanisław Patschke i S-ka”, a od 1912 r. firma Teodora Godlewskiego.

W czasie okupacji fabryczka znajdowała się na granicy Getta Warszawskiego – tuż

przy fabryce znajdowała się brama Getta.

W trakcie Powstania Warszawskiego teren wytwórni był wykorzystywany przez Powstańców jako umocnienia obronne. Spalona i zrujnowana, nie wznowiła produkcji po wojnie. Rozebrano jedno piętro kamieniczki. W latach 70-tych skradziono też elementy żeliwnego detalu – wazony z cokołów bramy. W 1999 r. wskutek pożaru znacznie uszkodzony został dach obiektu (wykonano wtedy prowizoryczne zadaszenie).

 

[Michał Krasucki, Katalog warszawskiego dziedzictwa poindustrialnego]