Warszawa – Śródmieście Południowe – Kamienica Poznańska 21

Kamienica przy Poznańskiej 21 – budynek wzniesiony w 1879 roku, przy ówczesnej ulicy Wielkiej. Kamienica była pierwszym murowanym domem przy tej ulicy. Dziś obiekt należy do miasta, nie nadaje się do zamieszkania ze względu na zły stan techniczny. Dom niszczeje, jednak właściciel nie przeprowadza żadnych prac związanych z konserwacją, bądź zabezpieczeniem budynku przed dalszą dewastacją. Pierwszy wniosek o wpisanie kamienicy do rejestru zabytków złożony został przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dnia 14 marca 1978 roku. Kolejny wniosek wpłynął 27 lipca 2007 roku, jednak dom nadal nie posiada statusu zabytku ze względów własnościowych (kilkudziesięciu spadkobierców)