Warszawa – Praga Północ – Kamienica Stalowa 21

Ulica Stalowa 21 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Stalowej i Konopackiej została wzniesiona około 1900 roku. Posiada kilka lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem była Estera Szafran. Ponad wejściem do sklepu zachowała się tablica upamiętniająca fakt, że został on ufundowany w 1948 roku przez pracowników Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” z Pragi Północ. 
1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Kamienica przy Stalowej 21 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Posiada liczne ślady po pociskach pochodzące z okresu walk o Pragę w 1944 roku.

 [http://www.twoja-praga.pl]