Warszawa – Praga Północ – Brzeska 17A

Pięciopiętrowa kamienica została ukończona około 1930 roku. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz kilka lokali użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu. Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był Maurycy Boczman. W sierpniu 1943 roku na podwórku została wzniesiona kapliczka. W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 17A przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. 27 września 2013 roku wydano decyzję o reprywatyzacji kamienicy. W chwili jej wydania w kamienicy były zameldowane 203 osoby.Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

[Portal informacyjny warszawskiej Pragi]