Warszawa – Rembertów – Dom Kacpury 21

Domek przedwojenny, mały, parterowy mieszkańcy domu kilka lat temu zrobili remont. Dom jest usadowiony na ulicy Antoniego Kacpury. Kim był Kacpura?

 ” Z zawodu ślusarz. Od 1904 członek PPS, a po rozłamie w 1906 PPS – Lewicy. Działał w Klubie Robotniczym im. T. Rechniewskiego. W grudniu 1918 jako delegat brał udział w I Zjeździe (Założycielskim) KPRP/KPP. Później był kolporterem, agitatorem i organizatorem w KPP. Działał również w Klasowym Związku Włókniarzy. W 1920 został aresztowany za działalność komunistyczną i osadzony na 9 miesięcy na Pawiaku. W 1942 wstąpił do PPR i GL. Wczesną jesienią 1942 został aresztowany, a następnie powieszony przez Niemców w publicznej egzekucji, w której stracono 50 osób”

Więc na Nowym jest fajnie, swojsko…