Warszawa – Śródmieście Północne – Kamienica Zgoda 5

Nie wiele mogę ustalić bez wglądu w księgi wieczyste do których nie mam teraz dostępu a w przyszłości może mieć będę.

Kamienica zapewne zbudowana na początku wieku XX  Udało mi się dowiedzieć że należała do rodziny Simonów. Cześć kamienicy od ulicy ,stojąca frontem do ulicy Zgoda  odbudowana i przekształcona bez żadnych detali architektonicznych, żadnych zdobień, po prostu…