Warszawa – Praga Północ – Kamienica Łomżyńska 8

Ulica Łomżyńska 8 – kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona w 1929 roku. Posiada kilka lokali mieszkalnych i jeden lokal usługowy, zlokalizowany w przyziemiu frontowej kamienicy. Tuż przed wybuchem wojny kamienica należała do Stefana Cyfrackiego.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

W 2008 roku wydana została decyzja reprywatyzacyjna.

Około 2011 roku rozpoczął się remont obiektu, który wkrótce został przerwany.

3 maja 2008 roku w opuszczonej kamienicy doszło po pożaru.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

Ciekawostki:

Od przedwojny do lat 50. XX wieku w kamienicy była apteka prowadzona przez właściciela kamienicy.

Kamienica posiada swój fanpage na Facebooku.

[http://www.twoja-praga.pl/]