Warszawa – Praga Południe – Kamienice Grochowska 355, 353, 351, 347, 349

Ulica Grochowska 355 – kamienica mieszkalna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.
Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1910 roku dla Stefana Czarnowskiego. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i dwa lokale usługowe w przyziemiu od strony ulicy Grochowskiej.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej jej właścicielem była Maria Skoradzka.
W 1945 roku kamienica przy Grochowskiej 355 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
1 marca 2013 roku ZGN protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał nieruchomość na rzecz następców prawnych właścicieli hipotecznych.
W 2014 roku na podwórku wzniesiono murowane garaże. 

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[https://www.twoja-praga.pl]