Warszawa – Praga Północ – Kamienica Brzeska 5

Ulica Brzeska 5 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1890 roku. Posiada 54 lokale mieszkalne oraz cztery lokale usługowe zlokalizowane w przyziemiu kamienicy. Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był Szmurek Judkowski.
W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 5 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
26 kwietnia 2012 roku o godzinie 16.00 na fasadzie kamienicy przy ulicy Brzeskiej 5 odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej poecie Władysławowi Sebyle. 16 marca 2013 roku doszło do dużego pożaru dachu i poddasza oficyny. W wyniku pożaru i zagrożenia budowlanego ta cześć kamienicy zostały wyłączona z użytkowania.
Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

[Portal informacyjny warszawskiej Pragi]