Brożek – Fabryka amunicji Deutsche Sprengchemie GmbH (Wieś woj. Lubuskie)

Miejscowość Brożek jest to wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Brody. Jest to niewielka miejscowość położona nad samą granicą w pobliżu jest ogromna poniemiecka fabryka amunicji…

Fabryka materiałów wybuchowych w Brożku należała do Deutsche Sprengchemie GmbH w skrócie DSC, berlińskiej firmy podporządkowanej zakładom zbrojeniowym pracującym pod kontrolą Westfalisch AG w skrócie WASAG. DSC posiadała 9 obiektów produkcyjnych: Klietz (Bismarck), Moschwig (Buche), Torgelow (See), Geretsrried (Tal), Oderberg (Damm), Kraiburg (Fichte), Forst Scheuno (Wald), Dreetz (Aue), Dannenwalde (Eiche). Niemiecka fabryka materiałów wybuchowych obejmowała dwa identyczne zakłady, które zostały wybudowane w okresie maj 1939 – luty 1942. Produkcja w zakładzie pierwszym została uruchomiona w 1941r. zaś w zakładzie drugim w 1942 r. Fabryka zajmowała obszar położony pomiędzy Nysą Łużycką a linią kolejową Forst – Tuplice, na południe od przedwojennej prawobrzeżnej części miasta Forst – Berge w rejonie dzisiejszej wsi Zasieki. Zaletą lokalizacji fabryki było sąsiedztwo z węzłem kolejowym Forst oraz z główną trasą Codbus – Forst – Sorau – Breslau. Sama fabryka zajmowała powierzchnię 336 ha. Podstawowym produktem fabryki był proch strzelecki typ 95. Początkowo planowana zdolność produkcyjna wynosiła 1000 ton prochu miesięcznie, pod koniec wojny wzrosła do 1600 ton. W celu transportu materiałów wykonano ok. 70 km. dróg o nawierzchni betonowej, o szerokości do 6 m na odcinkach głównych. Funkcjonował również transport kolejowy o łącznej długości ok. 36 km. Liczba zatrudnionych w początkowych założeniach to ok 2400 osób , liczba pracowników pod koniec wojny nie jest znana. Robotnikami byli pracownicy przymusowi oraz jeńcy wojenni z Włoch, Belgi, Polski, Związku radzieckiego i innych okupowanych krajów.

 

[http://www.gazetalubuska.pl/]