Warszawa – Mirów – Kamienica – Grzybowska 71

Zbudowana w 1910 r. kamienica Leokadii i Antoniego Gawłowiczów jest najstarszym budynkiem przy ul. Grzybowskiej. W okresie międzywojennym zlokalizowany był w tym miejscu mały browar o nazwie Browar Polonia. Przed wojną pod tym adresem znajdowała się firma Wacława Kaczorowskiego  produkująca między innymi zaprawy do wódek. aktem jest za to istnienie firmy Wacława Kaczorowskiego (w latach 1930-42). Wytwarzała ona zaprawy do wódek, co może być potwierdzeniem wcześniejszej działalności, czyli wspomnianego wcześniej browaru. Oprócz tego produkowano w niej musztardę i soki. Pod tym adresem działały również: mydlarnia Marceli Araszkiewicz (1930-1942), fabryka wód mineralnych Wincentego Mościckiego (1935-1942) i warsztaty wyrobów metalowych Opitz Franc (lata 30-te).