Warszawa – Praga Północ – Kamienica Stalowa 37

Ulica Stalowa 37 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1911-1912 dla Władysława Pachulskiego i Andrzeja Domańskiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych oraz cztery lokale użytkowe w przyziemiu od strony ulicy Stalowej. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Abram Frankensztejn. 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

W 2008 roku na bocznej śnienie kamienicy powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Teatralnego Remus mural.

Kamienica przy Stalowej 37 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]