Warszawa – Praga Północ – Kamienica Okrzei 29

Ulica Stefana Okrzei 29 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1891-1892 dla Stanisława Brzuchowskiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i kilka lokali użytkowych w przyziemiu. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli: Niemirycz Stanisław i Aniela, Leśniewski Kazimierz i Andrzej Jontys.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]