Warszawa – Rembertów – Strzelnica tunelowa CWPiech

Strzelnica tunelowa (zwana też „korytarzową” lub krytą), o pow. 9,9 tys. m2, długości ok. 300 m., została wybudowana wzdłuż zachodniej granicy CWPiech., tzn. ul. Olbrychtowskiej (obecnie al. Sztandarów) wg projektu Henryka Walczaka i oddana do użytku 10 października 1933 r. Obok znajdował się warsztat rusznikarski, w którym naprawiano broń a po remoncie przestrzeliwano na strzelnicy. Tutaj odbywały się testy broni strzeleckiej małokalibrowej i pistoletów na odległość 25 i 50 m., oraz karabinów na odległość 100 i więcej metrów, szkolenia i ćwiczenia strzeleckie, treningi przed zawodami. Co 50 m. usytuowano stanowiska, które służyły do ustawiania tarcz.

[Rembertów – kolebka orła białego]

[Zdjęcia archiwalne: Rembertów – kolebka orła białego]