Warszawa – Rembertów – Kamienica Franciszka Ilskiego.62

Budynek wielorodzinny, piętrowy. Na moje oko zbudowany w latach trzydziestych XX wieku. Budynek nosi na sobie ślady po walce jaką stoczyły wojska LWP z Niemcami 12 września 1844 roku.