Warszawa – Mirów – Kamienica Złota 63

Omawiając kamienice pod adresem Złota 63 przenosimy się na warszawskiego Mirowa. Budynek jaki stoi obecnie jest to ostatnia oficyna znacznie większej kamienicy która stała na tym terenie przed 1939. Owa kamienica miała dwie oficyny i pierwsza, tak jak frontowy budynek nie nadawały się po wojnie do odbudowy. Ocalała druga która z racji tego że zamieszkiwali ja już ubożsi ludzie niż w budynku frontowym i pierwszej oficynie, otrzymała znaczne uboższą elewacje, bez zdobień. Podczas bombardowania jednak i ocalały fragment kamienicy uległ uszkodzeniu. Uszkodzony został jej dach. Zachowana jest kapliczka wybudowana w okresie okupacji. Pomogła? Raczej…