Warszawa – Praga Północ – Kamienica Radzymińska 55/57

Ulica Radzymińska 55/57 – kamienica wielorodzinna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal usługowy w przyziemiu. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli: Gustaw Berman, Janina Gołębiewska i Henryk Teobald. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Kamienica przy Radzymińskiej 55/57 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

 

[http://www.twoja-praga.pl/]