Warszawa – Praga Północ – Wileńska 3

Ulica Wileńska 3 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Pierwotnie dwupiętrowa kamienica z oficynami została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Jeszcze przed 1939 rokiem nieruchomość należąca tuż przez wybuchem wojny Marii Braum została od frontu nadbudowana o dwie kondygnacje. 
Obiekty posiada kilkanaście lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe w przyziemiu. 
Najprawdopodobniej w okresie okupacji na podwórku umieszczono kapliczkę.
Poważnie uszkodzony w okresie II wojny światowej budynek został w 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta przejęty przez miasto.
Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]