Warszawa – Praga Północ – Kamienica Brzeska15/17

Ulica Brzeska 15/17 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1897 roku dla Arona i Menachema Kaliszów. Posiada 33 lokale mieszkalne oraz 3 lokale użytkowe. Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był P. Cybulski. Najprawdopodobniej w okresie okupacji na podwórku ustawiono kapliczkę. W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 15/17 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

23 maja 2008 roku wydano decyzję o reprywatyzacji kamienicy. W chwili jej wydania w kamienicy było zameldowanych 125 osób.

Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

– Przed wojną mieściła się tu kawiarnia Dawida Mędżyrzyckiego. Mojsze (Moszka) Cukierman (Cukerman) mieszkał i prowadził sklep (firmę) z platformami przewozowymi (w 1908r.). Majer Cukierman handlował na Pradze zbożem, w tym samym domu co brat Mojsze (mieszkał i miał sklep, skład zaś przy ul. Szerokiej 38). – czytamy na stronie napradze.waw.pl

[http://www.twoja-praga.pl/]