Warszawa – Praga Północ – Kamienica Szwedzka 33

Ulica Szwedzka 33 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Szwedzkiej i Kowieńskiej została wzniesiona około 1935 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.
Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Kazimierz Feliński.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Kamienica przy Szwedzkiej 33 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

 

Na elewacji budynku są widoczne liczne ślady po broni małokalibrowej użytej podczas wyzwalania Pragi przez wojska polskie we Wrześniu 1944 roku.