Warszawa – Praga Północ – Kamienica Siedlecka 39

Ulica Siedlecka 39 – kamienica wielorodzinna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Siedleckiej i Michałowskiej została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli Szymon Bieberstein i Jakub Puchner. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.Kamienica przy Siedleckiej 39 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl]