Warszawa – Mirów – Kamienica Złota 62

Budowa kamienicy jest  datowana na koniec wieku XIX  lub poczatku XX wieku. Na podwórzu kamienicy  znajduje się zbudowana przed wojną ściana, która w latach z zagłady została wykorzystana jako część muru getta. Dzięki staraniom Mieczysława Jędruszczaka miejsce to zostało wpisane do rejestru zabytków w 1989 r., a na murze umieszczono tablice pamiątkowe.  Sa to  nieliczne zachowane fragmenty murów lub ścian przedwojennych budynków stanowiących po 16 listopada 1940 granicę pomiędzy warszawskim gettem a aryjską częścią miasta. Po zakończeniu II wojny światowej ocalałe po powstaniu w getcie oraz powstaniu warszawskim wolnostojące mury żydowskiej dzielnicy zamkniętej zostały w większości wyburzone.