Warszawa – Praga Południe (Kamionek) – Kamienica Gocławska 10

Ulica Gocławska 10 – kamienica wielorodzinna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Piętrowa kamienica została wzniesiona w narożniku ulicy Gocławskiej i Drewnickiej przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.Tuż przed wybuchem II wojny światowej nieruchomość należała do Marii Wojciechowskiej.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Decyzją PINB z dnia 10 lutego 2010 roku kamienica została wyłączona z użytkowania.

6 października 2014 roku na terenie nieruchomości doszło do pożaru.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]