Warszawa – Praga Południe (Kamionek) – Kamienica Mińska 16

Na ulicy Mińskiej pod numerem 16 znajduje się wybudowana przed wojną  kamienica która ma  dwa lokale użytkowe w przyziemiu i kilka mieszkań na piętrach. Przed wybuchem wojny  należała do Gustawa Laskowskiego oraz Ireneusza i Zygmunta Kobielskich. Po wojnie była własnością miasta czyli wspólną czyli niczyją.