Warszawa – Praga Północ – Kamienica Księdza Ignacego Kłopotowskiego 30

Ulica Ignacego Kłopotowskiego 30 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica został wzniesiona około 1890 dla Juliana Różyckiego. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych.Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był Kazimierz Obrębski.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

25 sierpnia 2016 roku kamienica Juliana Różyckiego – budynek główny, oficyna lewa (wschodnia) przy ulicy ks. I. Kłopotowskiego 30 zostały włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków natomiast dom; oficyna kamienicy Juliana Różyckiego – oficyna prawa (zachodnia) przy ks. I. Kłopotowskiego 30 wyłączone.

TJ

Kamienica aż trzy razy zmieniała adres: Pierwotny adres to Szeroka 30. Następnie w latach 1949-1991 Karola Wójcika 30 a obecnie ks. Ignacego Kłopotowskiego 30.

[http://www.twoja-praga.pl/]