Warszawa – Mirów – Kamienica Abrama Włodawera Łucka 8

Kamienica Abrama Włodawera – zabytkowa kamienica znajdująca się przy ulicy Łuckiej 8.

Kamienica powstała w 1878 roku jako jedna z pierwszych murowanych kamienic przy ulicy Łuckiej, jest dziś także najstarszą kamienicą czynszową na Woli. Nie została zniszczona podczas II wojny światowej, po wojnie przeznaczono ją na mieszkania komunalne, 22 października 1992 roku została wpisana do rejestru zabytków. Kamienica jest jednopiętrowa z dodatkową kondygnacją ukrytą w mansardowym dachu, większość pomieszczeń wewnątrz jest opuszczonych, a otwory okienne są zamurowane. W podwórku znajduje się ponadto pięciopiętrowa oficyna. Kamienica popada jednak w coraz większą ruinę, wobec czego grozi jej nawet wykreślenie z rejestru zabytków, a opiekujący się kamienicą wolski ZGN nie prowadzi żadnych prac remontowych. Kamienica spłonęła w nocy z 29 na 30 sierpnia 2015 roku.

[Warszawika]