Kościół św. Andrzeja Apostoła

Parafia św. Andrzeja Apostoła

Kościół św. Karola Boromeusza

Parafia św. Andrzeja Apostoła – parafia dekanatu muranowskiego położona na pograniczu Śródmieścia i Woli, z siedzibą w domu parafialnym przy ul. Chłodnej 9. Kościołem parafialnym jest kościół św. Karola Boromeusza przy Chłodnej 21. Aktualnie proboszczem parafii jest ks. Leszek Slipek. Parafia powstała jako czwarta w Warszawie w 1774 roku i mieściła się początkowo przy kościele św. Andrzeja Apostoła na ul. Senatorskiej, naprzeciwko Marywilu. Przebywające tam siostry kanoniczki przeniosły się w 1815 roku do kościoła św. Andrzeja Apostoła w związku z przebudową Marywilu i przygotowaniami do wzniesienia w jego miejscu Teatru Wielkiego. Dlatego też parafię przeniesiono do kościoła św. Antoniego na Senatorskiej 31. W 1841 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego na dawnym placu pod Lwem przy ul. Chłodnej, a prace przy nim ukończono w 1849 roku. Wtedy też w to miejsce przeniesiono parafię św. Andrzeja Apostoła.

[Warszawikia]