Warszawa – Rembertów – Kamienica Franciszka Ilskiego 71

Przedwojenny dom wielorodzinny. Prawdopodobnie pochodzi z lat trzydziestych XX wieku. Nigdy nie otynkowany. Ze strony północnej widoczny ślad po trafieniu pociskiem artyleryjskim pochodzący z 1944 roku kiedy to wojska niemieckie walczyły z niemieckimi.