Warszawa – Rembertów – Dom Markietanki 3

Warszawa Rembertów, Markietanki 3. Pod tym adresem znajduje się przypominający PRLowską myśl architektoniczną obiekt. Mimo że podobne do PRLowskich domków-klocków jest on przedwojenny. Powstał on w drugiej połowie lat 30stych na rozparcelowanym terenie przekazanym we władanie Wojskowym Spółdzielniom Mieszkaniowym, które utworzyły osiedla domków jednorodzinnych tzw. „Kolonie Oficerska”  dla oficerów WP. W pobliżu tego założenia architektonicznego powstała także dla podoficerów „Kolonie Podoficerska”  I tu dochodzimy do momentu kiedy wybudowano Ów dom. Jak wspominałem nie „poraża” on architekturą, choć zapewne w okresie kiedy powstał był on novum w architekturze, musiał sprawiać wrażenie. Zachowany obiekt ma przedwojenną tabliczkę adresową, ma także ślady po walkach z 1944 roku w postaci dziur po odłamkach na ścianach. To wszystko.