Warszawa – Mirów – Kamienica Złota 65A

Tym razem znajdujemy się na znanej już nam z kilku obiektów ulicy Złotej na Mirowie, warszawskim oczywiście….Omówimy kamienica na Złotej 65A

 Tak, więc kamienica, o której teraz napisze, tak samo jak sąsiadki otrzymała trafienie bombą lotniczą w czasie ostatniej wojny. Tym razem jednak bomba oszczędziła część frontową kamienicy. Dostała środkowa część  po której został pusty plac, znajdujący się między ostatnią zachowaną oficyną a budynkiem frontowym. Kamienica powstała w 1912 roku. Została zaprojektowana jako budynek modernistyczny w swoim wyglądzie przez Józefa Hussa. Obiekt został wykonanany jako budynek dwupodwórzowy. Kamienica frontowa jest pięciopiętrowa, ozdobiona dwoma trójkondygnacyjnymi, zaokrąglonymi wykuszami,  po bokach oraz pomiędzy nimi rozlokowano balkony. Same wykusze także są zwieńczone okrągłymi balkonami piątego piętra. Całość fasady wieńczy zaokrąglony szczyt z okienkiem w kształcie elipsy. W głębi posesji natomiast zachowały się zrujnowane pozostałości tylnej, sześciokondygnacyjnej oficyny. Nosi ona współcześnie adres Złota 65b. Obecnie kamienica ze względu na stan stwarzający zagrożenie budowlane jest całkowicie opuszczona. Przed wojną na parterze kamienicy mieściła się szkoła. Podobno po ogromnych korytarzach tej szkoły można było jeździć na rowerze. Obecnie zachowała się jeszcze oficyna tylna ,ma inny adres przeto opowiem o niej w następnym artykule…