Warszawa – Rembertów – AON – Kotlownia AGWP/AON

Budynek starej kotłowni na terenie dawnej ASGWP a teraz AONu powstał w latach 50tych XX wieku na fali rozbudowy garnizonu rembertowskiego. Kotłownia była potrzebna w celu dostarczania ciepłej wody do rozbudowywanej w tym czasie akademii i bloków mieszkalnych kadry znajdujących się na terenie samej akademii i na osiedlu Polanka. Po latach użytkowania w latach siedemdziesiątych kiedy omawiana kotłownia była już za mało wydajna, wybudowano nową kotłownie . Po modernizacji, przejściu z ogrzewania węglem na gaz, nowa kotłownia działa do dziś. Stara kotłownia natomiast po zaprzestaniu pracy w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku została opuszczona i dzisiaj jest ruiną. Natomiast tory kolejowe którymi dostarczano węgiel do kotłowni były podczas wojny torami wewnątrz  niemieckiej bazy zapasowych pociągów pancernych. Teraz natomiast po tym gdy zaprzestano wożenia pociągiem węgla, tory wprost czekają na złomiarzy…