Warszawa – Praga Północ – Kamienica Środkowa 30

Ulica Środkowa 30 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. 
Czteropiętrowa kamienica w narożniku ulicy Środkowej i Kowieńskiej została wzniesiona w 1936 roku dla J. Wolniaka. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i trzy lokale użytkowe.
Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był Józef Wolniak.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

 

Kamienica do tej pory nosi liczne ślady po walkach wojsk polsko-radzieckich we wrześniu 1944. Na uwagę zasługuje  duży ślad po pocisku artyleryjskim widoczny z ulicy Kowieńskiej. Prócz tego cała elewacja nosi liczne ślady po broni małokalibrowej.

Przynajmniej nosiła =]