Warszawa – Praga Północ – Kamienica Księdza Ignacego Kłopotowskiego 28

Ulica Ignacego Kłopotowskiego 28 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica został wzniesiona w latach 1891-1892 dla Stanisława Borzuchowskiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy w przyziemiu. Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości byli Anieli i Stanisław Niemirycz, Kazimierz Leśniewski i Andrzej Stefan Jontys.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

Przed wojną posiadała adres Brukowa 29 (dziś Okrzei).

[http://www.twoja-praga.pl/]